Palkaton sairaslomapäivä

28.06.2023

Tämän Orpon hallituksen ohjelmassa on yhtenä asiana, että sairausloman kohdatessa ensimmäinen sairauspoissaolopäivä pitäisi olla palkaton. Tämä siis koskisi alle viisi päivää kestäviä sairauslomia.

Ensimmäisenä näkökantana ajattelin ottaa sen Orpon ja Kokoomuksen kovin ajaman paikallisen sopimisen. Monissa työpaikoissa on ajettu viime vuosina paikallisen sopimisen ja työehtosopimusneuvottelujen kautta omailmoituskäytäntöä.

Tarkoittaen, että työntekijä ottaisi yhteyttä suoraan esimieheen sairaustuessa esimerkiksi flunssaa, mahatautiin tai johonkin muuhun vastaavaan.

Tätä omailmoituskäytäntöä on hyödynnetty jo monissa eri aloilla, esimerkiksi meillä julkisen puolen työntekijöillä hoiva-aloilla, mutta myös monessa muussa työpaikoissa. Tämä omailmoituskäytäntö on myös ollut erittäin toimiva ja kummatkin osapuolet ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Jos työntekijä on sairastunut, hän ilmoittaa esimiehelle ja esimies päättää poissaolosta tai määrää mahdollisesti lääkärin tai terveydenhoitajan pakeille. Tästä on ollut myös suora taloudellinen hyöty työnantajille, kun ei tarvitse maksaa työterveydenhuollon käynnistä ja myöskään tämä käytäntö ei ole kuormittanut terveydenhuoltojärjestelmää.

Entä kun tulisi ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi, eikö se tee tällaiset hyvät kumpaakin osapuolta hyödyntävät järjestelmät hyödyttömäksi?

Kun tällaisessa tapauksessa ihminen sairastuu, niin silloin ihmisen kannattaa hakeutua suoraan lääkärin pakeille ja pyytää lääkäriä kirjoittamaan suoraan tarpeeksi pitkä sairausloma, että on mahdollisuus palkkaan kokoajalta ja tämä tulee kalliiksi työnantajille. Myöskään se ei edistä millään lailla kokoomuksen kovin ajamaa paikallista sopimista, ainoastaan hajottaa sitä entisestään.

Työnantajilla tosin olisi kova kilpailuvaltti työntekijöitä rekrytoidessaan, ketä lupaisi sen ensimmäisen sairauspoissaolon palkallisena.

Pitää myös muistaa, että jos työehtosopimuksessa on jo neuvoteltu toisin, kun tässä ohjelmassa esitetään, on työehtosopimus vahvempi. Kuitenkin jos tällaiset kirjataan lakiin, seuraavissa neuvotteluissa on jälleen heikennetty työntekijöiden asemaan työmarkkinapöydissä ja tällaiseen lakiin vedottaisiin joka pöydässä.

Valitettavasti on monia aloja, joissa ei ole työehtosopimuksissa neuvoteltu ensimmäistä sairauslomapäivää palkalliseksi ja on myös olemassa aloja joissa ei ole ollenkaan työehtosopimuksia. Nämä alat ovat pienituloisten aloja, joissa pakotetaan menemään sairaina töihin, kun ei talous anna myöden palkattomuuteen. 

Otetaan myös näkökannaksi tämän pandemia-aallon, jonka kourissa olemme pyörineet. Thl ja muut tahot juuri suosittelivat, että kannattaa jäädä kotiin, jos on vähääkään nuhaa tai flunssan oireita, ettemme levittäisi covid-19 virusta. Joko tämä kaikki on nyt uuden hallituksen muodostuttua unohdettu?

Eikö olisi suotavaa työntekijän jäädä kotiin sairastamaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien, eikä väkisin olla töissä, siksi kun ei makseta sairastamisesta palkkaa.

Jos työntekijä saapuu esimerkiksi flunssaisena töihin, hän altistaa myös työkaverinsa mahdolliselle taudille ja sairaita on jo useampia ja tämä tekee taas hallaa koko työyhteisölle yrityksistä puhumattakaan ja tämä taasen nostaa jälleen kustannuksia.

Siksi kysyn, että onko mitään järkeä lähteä tekemään uudistusta, joka nostaa kustannuksia.

Työntekijät ovat yritysten ja työpaikkojen voimavara, joista kannattaa huolehtia ja pitää kiinni.

Myös kannattaa pitää kiinni työrauhasta työpaikoilla ja aidosta sopimiskulttuurista. Nämä hyödyntävät myös työnantajaa.